Saltar a continguts

AMPA IES Angeleta Ferrer i Sensat

Navegació

Menú principal

Informació d'interès

Menjador. Contacte, normes i permisos. Circular sobre l'ús de dispositius mòbils.

IES ANGELETA FERRER I SENSAT

SERVEI DE MENJADOR

ANTONIA GARCIA SANCHEZ

Sant Cugat del Vallès, 6 de setembre 2019


Benvolgudes families,
Desde el Servei de menjador Antonia García Sánchez us donem la la benvinguda al nou curs escolar.

El servei de menjador es començarà a donar a partir del 13 de setembre de 2018, l’horari será de 14:30h a 15:30h.

La tasca que realitzan els/les monitors/es és una tasca educativa. Durant el servei es transmeten hàbits hihiènics alimentaris i valors socials, hem de tenir present, però, que els monitors/es necessiten que a casa, vosaltres com a pares, també treballeu en la mateixa línea.

MENÚS
El servei de menjador disposa de cuina propia al mateix centre, que elabora els menús per als alumnes des de primer d’ ESO fins a segon de Batxillerat.

Tots els menús s’elaboren diariament al centre i passen el control de Departament de Salut Pública de L’Ayuntament de Sant Cugat.

DIETES
Hi ha la possibilitat de demanar una dieta astringent per aquells nens/es que tinguin una indidposició puntual. Cal trucar al telèfon del centre abans de les 10:00h del matí ( 93 589 38 82 Antonia García).

Per motius d’al.lèrgies o intolerancia alimentàries es farà un menú alternatiu sempre i quan es porti un certificat del metge que així ho acrediti.

PAGAMENTS
El pagament del rebut del menjador serà mitjançant domilització bancària será a mes perdut. El rebut es carregarà en compte dins dels primers cinc dies de cada mes.
Es cas de rebut retornat les despeses produïdes serán de 3,00€ en concepte de comissions bancàries i de gestió de devolucions i no es podrá fer ús del menjador fins que no s’estigui al corrent de pagament.

HORARIS
El servei de Menjador s’oferirà tots els dies del curs segons el calendari escolar.
L’horari del menjador és de 2:30h a 3:30h. Hi hauran dos torns de sortida:
A les 15:00h amb l’autorització dels pares signada (adjunt trobareu l’autorització)
A les 15:30h sense autorització.

INCIDÈNCIES
Us informen de les indidències puntuals hi que puguin haver, via e-mail, o bé telefònicament.

Si voleu parlar amb el cordinació per a qualsevol aclariment i/o incidencia podeu dirigir-vos a la coordinadora directament de 8:00h a 15.30h al telèfon del centre ( 93 589 38 82 MªJosé).

En horari de menjador disposeu d’un número de telèfon mòbil on poden parlar directament amb els monitors de menjador ( 678 56 51 56 Alex).


NORMES DEL MENJADOR

- A l’inici de cada trimestre rebreu el menú per correu electrònic si ens heu facilitat l’adreça al fer la
matrícula. En cas que la dieta hagi de variar de manera puntual (astringent), cal avisar directament a la
coordinadora del menjador al tel. de l’IES 93 589 38 82 o avisar personalment al bar abans de les 11’15. El
canvi en la dieta només s’aplicarà aquell dia, i si cal ampliar el període, s’haurà de notificar.

- En cas de malaltia, cal avisar al Centre i a partir del tercer dia de falta consecutiva, amb previ avís, es
descomptarà el preu del menú en el rebut del mes.

- Si hi ha algun alumne que pateix alguna intolerància a algun menjar, cal portar el certificat mèdic per
tenir-ho en compte a la cuina. Igualment si hi ha algun alumne que per motius religiosos no pot menjar
algun aliment, també caldrà que ho avisi.

- Quan fan excursions de tot el dia, el menjador prepara un picnic a tots els alumnes del servei que ho
encarreguin amb antelació.

- Si hi ha algun alumne que es vol donar de baixa del servei de menjador ho haurà de comunicar amb 15
dies d’antelació.

- El rebut del menjador es cobrarà a mes perdut per banc o caixa la primera setmana del més. En cas de
devolució es carregarà la comissió que apliqui el banc o caixa en el rebut del més següent. Quan hi hagi
més d’un rebut pendent l’alumne no es podrà quedar a dinar al Centre.

- La manca de respecte als monitors o als companys, i el mal ús del mobiliari del menjador o patis seran
motius suficients per a l’expulsió de l’alumne del servei de menjador.

- Els alumnes que deliberadament facin un mal ús del material hauran d’abonar l’import del desperfecte o bé
l’hauran de substituir per un de nou.

- Si teniu qualsevol dubte o us voleu posar en contacte amb la coordinadora del menjador, només cal que
truqueu al tel. De l’IES de 10 a 15’30 els dilluns, dimarts i dijous, i pregunteu per Antonia, o bé envieu un
e-mail a l’adreça següent: menjadorangeleta@gmail.comCIRCULAR SOBRE L’US DELS TELÈFONS MÒBILS

Benvolgudes famílies:

En els últims anys ha augmentat l’ús del telèfon mòbil per part de l’alumnat, la qual cosa s’ha traduït en un augment d’un ús incorrecte als centres educatius. Sobretot cal insistir a ensenyar un ús responsable de dispositius mòbils i ordinadors amb la finalitat de que aprenguin a mantenir una actitud de respecte cap als altres, evitant assetjar o insultar per les xarxes socials a altres companys o difondre fotografíes d’ells sense el seu consentiment.

En aquest sentit ens ha semblat oportú recordar-vos el nostre reglament d’organització i Funcionament que tenim establert de l’ús d’aparells electrònics en el Servei de menjador:

L’ús del telèfon mòbil i altres aparells electrònics (tipus reproductor mp3,mp4, tabletas digitals, càmeres, videoconsoles, portàtils,etc.), per a l’alumnat, en el SERVEI DE MENJADOR queda prohibit totalment.

Està prohibit l’ús del telèfon o altres aparells per a la presa de fotografíes o de vídeos al centre escolar per tractar-se d’un espai educatiu de menors d’edat.

Els informen que si un alumne utilitza el mòbil en l’espai del servei de menjador es procedirà a la retirada d’un dia, si el mateix alumne ho torna a utilizar, li treurem dos días i la tercera vegada una setmana.

Es posarà al vostre coneixement quan a un alumne se li retiri un mòbil.

Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats